Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych

Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych powstala w 2018 roku i wywodzi się z Pracowni Rzeźby prowadzonej przez prof Ryszarda Wilka, a następnie przez dr hab Małgorzatę Kopczyńską (obecnie Pracownia Rzeźby i Transformacji Cyfrowych), do której w sposób naturalny, acz świadomy nawiązuje w swoim programie nauczania. Głównym założeniem jest praca z przestrzenią, jej odkrywanie i interpretowanie w rożnych materiałach, przy równoczesnym uwzględnieniu kierunku zainteresowań studentów. Taka kompilacja pozwala studentom na indywidualne rozwiązanie proponowanych w toku nauczania problemow.

Obecnie w ramach Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuki w Szczecinie odbywają się zajęcia z Rzeźby na pierwszym roku studiów, oraz w formie pracowni wolnego wyboru na latach wyższych.
 

Akademia Sztuki
×