Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Rzeźby i Transformacji Cyfrowych

W pracowni prowadzone są zajęcia dla studentów kierunków: Grafika oraz Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna. W zależności od kierunków studiów studenci w Pracowni Rzeźby i Transformacji Cyfrowych mogą łączyć w swoich odpowiedziach na zaproponowane tematy elementy dizajnu, małej architektury, mapowania oraz modeli 3D. Praca nad tematami proponowanymi studentom opiera się na intelektualnej i sensualnej refleksji nad formą. Prowadzone są badania nad współczesnymi wymogami i oczekiwaniami dotyczącymi jakości wizualnej i treściowej struktur rzeźbiarsko-architektonicznych w przestrzeni, w rzeczywistości socjalnej, urbanistycznej, kulturowej. 

Pierwszy rok pracy w Pracowni, to przede wszystkim zapoznanie się z podstawowymi technologiami rzeźbiarskimi takimi jak: modelowanie w glinie, plastelinie, oraz przestrzenna praca z papierem. Następnie studenci poznają metody odlewnicze takie jak: negatyw i pozytyw gipsowy, negatyw sylikonowy, odlewy z żywic akrylowych, multiplikacje odlewów, opracowanie powierzchni, retusz, patynowanie barwne. Wiele z tematów zakończonych jest odpowiednią dokumentacją fotograficzną, do której prowadzące pracownię przykładają dużą wagę. Począwszy od drugiego roku program pracowni poszerza się, między innymi o działania przestrzenne, również plenerowe, realizowane poza pracownią, w zaproponowanym przez studenta obszarze. Student wyposażony już w praktyczną wiedzę dotyczącą technik rzeźbiarskich, może operować nowymi, nietypowymi tworzywami, a także intermedialnie łączyć techniki cyfrowe, działania performatywne, obiekt i instalację przestrzenną, dźwięk i obraz wideo. Wszystkie ćwiczenia mają na celu pobudzenie do poszukiwań własnych środków wyrazu.

Zajęcia w ramach Pracowni prowadzą: dr hab. Małgorzata Kopczyńska prof. AS, asystent mgr Ewelina Maksimiuk, mgr Kamila Osowicz

Akademia Sztuki
×