Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Katedra Grafiki Projektowej

Studia na kierunku Grafika, na specjalności Grafika Projektowa
gwarantują studentowi rozwój w takich dziedzinach, jak: 

Każdej z powyższych dziedzin dedykowana jest autorska pracownia prowadzona przez wysokiej klasy specjalistów – artystów grafików i projektantów, wyposażona w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie. Treści programowe pracowni dostosowane są do współczesnych realiów i potrzeb, a także sprzyjają do pracy związanej z rozwojem osobowości twórczej i artystycznej studentów. Wszystkie projekty tworzone w pracowniach powstają pod opieką wykładowców i traktowane są indywidualnie po to by odnaleźć i rozwijać naturalne predyspozycje przyszłych projektantów i artystów. Student w toku studiów zdobywa wiedzę niezbędną do podjęcia samodzielnej pracy projektowej i artystycznej oraz pracy w: instytucjach kultury, wydawnictwach, projektowych studiach graficznych, agencjach reklamowych, studiach interaktywnych oraz drukarniach. 

Studia 1 stopnia trwają 3 lata i kończą się dyplomem licencjackim. Studia 2 stopnia trwają 2 lata i kończą się dyplomem magisterskim.

Akademia Sztuki
×