Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Kampanii Społecznych

Celem pracowni jest zarówno kształcenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków − adaptowania działań projektowych do wytyczonych celów oraz możliwości realizacyjnych czy reagowania na zmieniające się założenia, poprzez inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami instytucji pozaakademickich, jak też rozwijanie umiejętności pracy zespołowej: organizacji pracy, współpracy i sumowaniu interindywidualnych potencjałów.
Studenci podzieleni na grupy podejmują wybrane zagadnienie semestralne z zakresu tematyki społecznej, etycznej czy szeroko pojętej kultury i opracowują go zgodnie z modelem działania projektowego: zaczynając od pogłębionego rozpoznania problemu i identyfikacji jego otoczenia, poprzez wybór odpowiednich form działania i środków wyrazu plastycznego, adekwatnych do projektowanego rodzaju komunikacji. Efekt pracy może się zawierać w szerokim spektrum działań i produktów wykorzystywanych w komunikacji.
 

Kierownik Pracowni

Akademia Sztuki
×