Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Znaku i Form Identyfikacyjnych

Pracownia Projektowania Znaku i Form Identyfikacyjnych (studia 1 stopnia)
Pracownia Projektowania Znaku i Grafiki Audiowizualnej (studia 2 stopnia)

Pracownia Projektowania Znaku i Form Identyfikacyjnych kształci na poziomie licencjackim w zakresie projektowania znaków graficznych jak i rozbudowanych identyfikacji wizualnych. Głównym celem pracowni jest wykształcenie umiejętności projektowania syntetycznych komunikatów wizualnych oraz zastosowania ich na nośnikach tradycyjnych i cyfrowych w przestrzeni zamkniętej i otwartej. Przeznaczeniem realizowanych projektów jest promocja i spójny wizerunek firm, instytucji czy wydarzeń. Ze względu na szerokie pojęcie znaku, oraz szczególne predyspozycje studentów, w pracowni realizowane są także wszelkie inne projekty, w których można zastosować formę symbolu graficznego i wizualnej metafory. Na ich bazie powstają również plakaty, ilustrowane formy wydawnicze, animacje, gry, a także formy eksperymentalne. Na poziomie magisterskim pracownia jest kontynuacją licencjackiej. Biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenie studentów kładzie nacisk na treści bardziej zaawansowane i badawczy charakter poruszanych problemów. W swoim programie dodatkowo stwarza możliwość realizowania projektów audiowizualnych jako elementów składowych identyfikacji wizualnych lub samodzielnych form eksperymentalnych. Pracownia jest także otwarta dla studentów nie mających wcześniej styczności z projektowaniem znaków graficznych i dla nich przygotowany ma specjalny program. Prace studentów pracowni można było zobaczyć podczas imprezy Design 32 - Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, w przeglądzie dyplomów ASP FONT nie czcionka! – Portal Sztuki, Kultury i Designu, w przeglądzie Najlepsze Dyplomy Katedry Grafiki Projektowej w Zajezdni Sztuki – Muzeum Techniki i Komunikacji, w przekrojowej wystawie Pracowni Czarno na Białym i pokonkursowej Zrobione w Szczecinie w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. Studenci biorą czynny udział w wydziałowych wystawach końcoworocznych jak i konkursach współorganizowanych przez Pracownię.

Kierownik Pracowni dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. AS, asystent mgr Magdalena Januszkiewicz

Akademia Sztuki
×