Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Rysunku i Malarstwa

,,Zdjęcie oddaje tylko rzeczywistość. Rysunek to rzeczywistość, nasza rzeczywistość wzbogacona o naszą wyobraźnię, fantazję, kulturę, nasze życie”
Pierre Lemaitre

W założeniach programowych Pracowni Rysunku i Malarstwa I-go i II-go roku ważna jest ciągłość i malarstwa procesu nauczania rysunku, zaczynając od podstaw – gdy rysujemy i malujemy układy rzeczy, modela, poprzez obserwację, kierując się zasadą obserwacji natury z jej zmiennością  w zależności od proporcji, światła, cienia, przestrzeni, waloru, koloru czy zasad perspektywy. W ćwiczeniach rysunkowych i malarskich stopniuje się trudności poprzez jasno stawiane zadania, gdzie powstałe studium stanowi wyjście do dalszego rozwoju i kreacji, co z czasem wymaga coraz większego zaangażowania własnych możliwości oraz doskonalenia warsztatu. Takie widzenie kształcenia przeciwdziała prawdopodobieństwu powierzchowności, gdy tworzy się  prace z pominięciem podstawowych umiejętności korzystając w zamian – z możliwości multimedialnych, niejako przykrywając braki własnej wrażliwości, ponad ,,efekt”, tym samym ograniczając własny rozwój warsztatowy i percepcję manualno – ekspresyjną. Znaczenie wypowiedzi poprzez rysunek we wszelkiej działalności graficznej jest bardzo ważne, stanowi on bowiem swoiste continuum hierarchii i wagi w poszczególnym fazach tworzenia – od początku do końca. To wszystko składa się na wyrabianie umiejętności i wiedzy. Uczy studentów podejmowania świadomych decyzji i przenoszenia ich kompatybilnie na inne działania twórcze, chociażby z zakresu grafiki użytkowej. Z czasem stawia się coraz bardziej na kreatywność i rozwój  własnej osobowości artystycznej, pozwalając wyzwolić naturalne predyspozycje. Relacjonowanie swoim, wypracowanym śladem manualno-percepcyjnym prowadzi do coraz bardziej swobodnej i indywidualnej wypowiedzi w oparciu o osobistą ekspresję, coraz bardziej wzbogacaną o nowe środki wypowiedzi w  ramach konsekwentnego i skończonego dzieła. 

dr hab. Wiesława Markiewicz, prof. AS 

Akademia Sztuki
×