Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Druku Płaskiego

Program Pracowni Druku Płaskiego zawiera klasyczną litografię na kamieniu, algrafię, a także fotoalgrafię. Staramy się wzbogacać warsztat o nowe techniki stosowane w litografii. Zachęcamy studentów do poszukiwań kreatywnych rozwiązań w obszarze tradycyjnego rozumienia druku płaskiego, jak i samej grafiki artystycznej. Charakterystyka warsztatu daje wiele możliwości i jest bardzo wszechstronna. Podstawą jest poznanie procesów kierujących techniką, a następnie umiejętne ich wykorzystanie do stworzenia twórczej wypowiedzi. Aktualnie litografią na kamieniu zajmują się artyści graficy. Jej następstwem jest offset, który został najpopularniejszą techniką wykorzystywaną w przemyśle poligraficznym.

Dominuje wciąż bardzo naiwny sposób rozumienia sztuki. Z jednej strony pokutuje totalitarna koncepcja inżynierii dusz. Z drugiej zaś pozytywistyczne przekonanie, że sztuka powinna umacniać i budzić w nas lepszego człowieka. Mam nadzieję, iż za dwadzieścia lat prawdziwa sztuka absolutnie niczemu nie będzie służyć i na tym właśnie polegał będzie jej sens.

prof. dr hab. Paweł Frąckiewicz – kierownik pracowni

Akademia Sztuki
×