Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Malarstwa i Rysunku

Stosowane w Pracowni metody dydaktyczne mają na celu wzmocnienie, poprzez studium z natury, percepcję wzrokową i myślenie wizualne studentów. Rozwijają wyobraźnię i rozbudowują pamięć wizualną. Sprzyjają doskonaleniu umiejętności manualnych i warsztatowych. Studium z natury dotyczące postaci ludzkiej wymaga szczególnej uwagi. W związku z tym dydaktyka w pracowni opiera się na dwóch instrumentach dydaktycznych, są to: metoda strukturalna oraz porównawczo-geometryczna. Korespondują one z najnowszą teorią percepcji wzrokowej zakładającej, że podstawę percepcji stanowi doznanie ogólnych struktur, widzialnych sił. Obie metody ułatwiają uzyskanie satysfakcjonującego wyniku obserwacji. Szczegółowo zostały opisane w skrypcie: Elżbieta Wasyłyk, Struktura obrazu. Malarstwo i rysunek, wydanym w 2017 roku I dostępnym w Mediatece AS.

Drugi poziom kształcenia obejmuje studium połączone z pracą wyobraźni w zakresie kompozycji i iluzji przestrzeni w ekranie obrazu. Na tym etapie studenci zachęcani są do subiektywnej interpretacji obserwowanego układu przestrzennego. poprzez różnicowanie skali, nakładanie kadrów z przesunięciem, multiplikacji oraz innych sposobów ekspresji, które nie są deformacją kształtu, ale prowadzą do nowej formy kompozycyjnej, która oparta jest na studium z natury. Owo ograniczenie związane z unikaniem deformacji mobilizuje do rozwijania twórczego intelektu, osobistej kultury wizualnej i manualnej. Ćwiczenia z zakresu: obecność przez nieobecność, albo: przedmiot jako miejsce pracy wyobraźni, dopełniają zakres ćwiczeń malarskich i rysunkowych w tym zakresie.

dr hab Elżbieta Wasyłyk prof. AS

 

Akademia Sztuki
×