Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Serigrafii

Pracownia Serigrafii

Podstawowym zadaniem dydaktycznym w działalności Pracowni Serigrafii jest nauczanie umiejętności warsztatowych, stymulowanie wyobraźni i widzenia artystycznego, rozwijanie indywidualnej, twórczej świadomości oraz zdolności kreatywnych działań sensotwórczych.

Istotne jest zachowanie względnej równowagi pomiędzy tym, co obligatoryjne – wyznacza obszar wiedzy i sprawności warsztatowej koniecznej, a tym, co fakultatywne – wyznacza margines względnej czy nawet dużej swobody w rozwoju studenta, który kształtuje swoją kompetencję odnosząc się do tego, co mu proponujemy podczas zajęć dydaktycznych. Kiedy stwierdzamy, że ten próg przekroczył staje się dla nas partnerem, co często w praktyce określa nasz stosunek do studentów.

Akademia Sztuki
×