Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Wklęsłodruku i Grafiki Cyfrowej

Wklęsłodruk jest techniką o ogromnym potencjale istniejącym w rodzaju stosowanych materiałów, w cynku, miedzi, a także w strukturach papieru, tkanin, tworzyw sztucznych używanych do pozyskiwania odbitek. Poznanie stosowanych metod i możliwości druku wgłębnego  inspiruje do podejmowania wyzwań i zanurzenia się w meandry tej dziedziny. Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego to z jednej strony laboratorium, w którym według ściśle ustalonych zasad powstają metalowe matryce, ale także jest miejscem śmiałych eksperymentów. Zdobytą wiedzę i umiejętności studenci wykorzystują niejednokrotnie w sposób niestandardowy, tworząc nowe wartości w obszarze technik metalowych, redefiniując  tym samym pojęcie grafika warsztatowa.  Poszukiwania tematyczne wiodą w kierunku poszukiwań formy. W procesie realizacji koncepcji artystycznych studenci dotykają wielu materii. Metalowe matryce cięte po konturze kompozycji umożliwiają tworzenie licznych konfiguracji powstałych elementów. Otwiera to szeroko granice myślenia artystycznego i zwiększa szansę manewru w zakresie druku, także w zakresie kształtu i koloru. Możliwość autorskiej manipulacji, w przestrzeni kompozycji skłania do redukcji elementów albo ich multiplikacji. Miękki cynk lub miedź świetnie nadają się do takich zabiegów.

Sztuka jest obszarem penetracji i eksperymentu. Dlatego też studenci w tej pracowni posługują się niczym nie skrępowanym językiem, często łamiąc granice między różnymi gatunkami sztuki, sięgają po nowe narzędzia i materiały, znajdując i wykorzystując nie odkryty w nich wcześniej potencjał. Eksperymentując, szukają własnych dróg, definiują swój indywidualny język. Już po pierwszym roku studiów posiadają obszerną wiedzę w zakresie technik druku wklęsłego. Realizują swoje zamysły i projekty  w postaci poprawnie stworzonych matryc i druków, tworzą formy przestrzenne, instalacje, książki artystyczne, komiksy, czasami pracują zespołowo. Są to ogromne wyzwania zwłaszcza, że dzieła takie powstają już na początku ich drogi i przygody z wklęsłodrukiem. Pracownia organizuje dla studentów wyjazdy zagraniczne i międzynarodowe wystawy. Niezwykle inspirujące są plenery w Alpach bawarskich związane z szeroką ofertą kształcenia w zakresie wiedzy o sztuce tamtego regionu, a także ze względu na bliskość wielkiego europejskiego centrum kultury jakim jest stolica Bawarii - Monachium. W czasie takich wydarzeń studenci włączani są w badania naukowe prowadzone przez wykładowców. Pogłębia to ich rozwój intelektualny oraz wiedzę. Prace dyplomowe zarówno licencjackie jak i magisterskie mają przeważnie charakter złożony i choć wyrastają z idei wklęsłodruku  zawierają elementy szerszego myślenia o sztuce. Ich realizacja jest wielką przygodą, mobilizacją sił twórczych i dojrzewaniem artystycznym.

 dr hab. Ewa Czerwińska – Romanowska prof. AS

Akademia Sztuki
×