Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Wypukłodruku

Pracownia Druku Wypukłego wchodzi w skład Zakładu Grafiki Artystycznej Akademii Sztuki w Szczecinie. Ogólnie pojęty druk wypukły tworzy grupą technik, których zasadą jest charakterystyczna metoda druku w której partie odbijające wystają ponad tło matrycy.

Główne techniki tej grupy to linoryt, drzeworyt, gipsoryt czy kolografia. W uczelnianej pracowni skupiamy się na twórczości w technice linorytu przy czym ze względów praktycznych materiałem matrycy jest wykładzina PCV.

Program pracowni przewiduje wykonanie kilku prac w semestrze. Program przewiduje zarówno kształcenie formalno-techniczne jak i rozwijanie jakości kreatywnych. Student może wybrać któreś z zaproponowanych kilkudziesięciu tematów. Temat proponowane są przez prowadzących zajęcia wykładowców. Jednocześnie studiujący zachęcani są do uzupełniania zestawu własnymi ideami i pomysłami.

Oto kilka przykładowych tematów do realizacji:

1. Na wylot

2. Mój całun

3. Pejzaże oblicza

4. Arytmia

5. Godziny szczytu

6. Hybryda

Ważną sprawą jest dobór najwłaściwszych środków formalnych dla wyrażenia idei własnej pracy. Dlatego koniecznie jest doświadczenie i przetestowanie różnych specyfik druku wypukłego i ich możliwości ekspresyjnych by móc ocenić czy linoryt o charakterze linearnym, plamowym czy też może tonowym stanowi najlepszy środek wyrazu w czarno-białym projekcie.

Osobnym zagadnieniem jest wypukłodrukowa grafika barwna stosowane są dwie główne metody. Jedna z nich zakłada wydruk każdego koloru z innej matrycy. Druga metoda – redukcyjna pozwala uzyskać wielobarwną planszę z jednej matrycy i ta właśnie metoda redukcyjna jest stosowana w pracowni.

Druk wypukły będąc całkowicie autonomiczną dyscypliną graficzną graficzną jest zdolny występować w różnorakich konfiguracjach z innymi technikami współtworząc techniki mieszane. Pracownia jest miejscem eksperymentów – powstają druki na pleksiglasie, tkaninach, szkle, na murach budynków, włączane do gry plastycznej bywa światło oraz dźwięk. Nierzadkie są przypadki wyjścia grafiki w przestrzeń.

Dorobek pracowni prezentowany jest na pokazach końcoworocznych ale nie tylko. Studenci często wraz z wykładowcami wystawiają swoje prace w galeriach szczecińskich, w innym miastach a także za granicą.

Akademia Sztuki
×