Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Stypendium MNiSW dla wykładowcy mgr Piotra Depta-Kleśty

Wykładowca mgr Piotr Depta-Kleśta, jako jedyny wykładowca z Akademii Sztuki w Szczecinie, został stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Z dziedziny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, zostały przyznane jedynie 3 stypendia, gratulujemy! 

https://www.gov.pl/web/nauka/40-mln-dla-wybitnie-zdolnych-mlodych-naukowcow?fbclid=IwAR14KX8vvgo5NV_JO1E1Hxvlgwxxr1BmRkmq3lT8gKGXtLScaJurrfqagmo

Kolegium Sztuk Wizualnych
SUKCESY
Akademia Sztuki
×