Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Galeria Recepta zaprasza

29 stycznia | środa | 11:00

We wnętrzach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, kuratorzy Galerii Recepta zaprezentują prace studentów Zakładu Grafiki Artystycznej.

Zapraszamy na wystawę. Adres: WOMP-ZCLiP, ul. Kopernika 18 Szczecin

Kolegium Sztuk Wizualnych
NEWS
Akademia Sztuki
×