Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Praca dyplomowa Grażyny Pasterskiej-Napadło w Przekroju!

W najnowszym numerze kwartalnika "Przekrój" została opisana praca dyplomowa naszej studentki, Grażyny Pasterskiej-Napadło.

Książka pod tytułem "Nie bajka leśna" to praca dyplomowa, która powstała w Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych Wydziału Grafiki Kolegium Sztuk Wizualnych pod okiem dr hab. Justyny Machnickiej.

Publikacja dyplomowa naszej studentki została opisana w rubryce "Ładne strony". Gratulujemy

Kolegium Sztuk Wizualnych
SUKCESY
Akademia Sztuki
×