Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Nobody’s Portrait

Wystawa Pracowni Koncepcji Obrazu dr Natalii Szostak

Wydział Grafiki, Kolegium Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki w Szczecinie

Wystawa pełni rolę przeglądu prac malarskich i rysunkowych realizowanych w Pracowni Koncepcji Obrazu w pierwszym roku jej funkcjonowania.

Akt pokazany we fragmencie, odbity, odwrócony, rozmyty. Oparty o ciało własne lub użyczone, jako stand-in albo dubler. Postać autora podzielona na role, zwielokrotniona, zlewająca się z tłem. Kopia nieważnej fotografii dowodowej w ołówku. Zmięty papier. Smoła. Plastik i szkło. Kwiaty cięte, zwierzęta łowne, rafa; układ geometryczny.

Pod uwspólnionym tytułem jednej z serii – portret niczyj – gromadzą się indywidualne wypowiedzi wizualne odnoszące się do tradycji martwej natury i auto/portretu. Paradoksalnie jednak nie chodzi tu o nikogo konkretnego, raczej o zjawisko szersze, rodzaj powolnej kolektywnej zatraty.

Uczestnicy wystawy: 

Anna Basińska, Marzena Bigielmajer, Kinga Brotoń, Marcelina Cytryna, Karolina Jakubiszyn, Ewelina Karabowicz, Piotr Kufta, Karolina Kwiatkowska, Damian Malinka, Magdalena Moskwa, Grażyna Pasterska-Napadło, Paulina Steć, Milena Szwemmer, Paula Trytek, Klaudia Wiśniewska

Wystawa czynna w dniach:  23 VI – 23 VII 2020 INKU w Szczecińskim Inkubatorze Kultury przy al. Wojska Polskiego 90.

Zwiedzanie wystawy jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (tel. 91 424 04 64) lub mailowym biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl . Ilość osób odwiedzających jest ograniczona, dlatego  jednocześnie w jednej sali (kominkowej, tarasowej) może przebywać 6 osób.

Kolegium Sztuk Wizualnych
NEWS
Akademia Sztuki
×