Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
29.11.2019

Ked Olszewski | Fantomy

Wernisaż 29 listopada | piątek | godz. 18.00 

Galeria R+| Pałac pod Globusem

Tytułowe Fantomy to widziadła, widma, pozory, przywidzenia, złudzenia. Artysta, stosując techniki analogowe oraz cyfrowe, wykorzystując obraz zastany tworzy obrazy nieistniejące. Manipuluje obrazem nadając mu wielowarstwowych znaczeń, mnoży tym samym możliwe interpretacje. Wykorzystując lustro podejmuje swoisty dialog z dawnymi mistrzami, z Janem van Eyckiem czy Velazquezem. KED Olszewski w swoich fotografiach zatraca poszczególne fragmenty obrazu wprowadzając do niego zwierciadlane odbicia – piksele utworzone z niewielkich luster i czyniąc je kluczową częścią obrazu. Odnosi się do wnikania, przenikania, wtapiania się. Alfanumeryczny, dwuwymiarowy kod graficzny QR skomponowany z luster i czarnego szkła angażuje widza kryjąc w sobie informacje a także czyniąc odbiorcę elementem tej mozaiki. Jeszcze bardziej wyrafinowaną grę z widzem artysta podejmuje tworząc obraz wirtualny. Daje nam informacje o obiekcie nie za pomocą dwuwymiarowego wizerunku, ale przenosząc informacje o tym jak wygląda on z różnych stron i tworząc tym samym fantomowy obiekt trójwymiarowy.

KED Olszewski odnosząc się do świata analogowego i wirtualnego stapia te materie, wykorzystuje postęp technologiczny, przenikanie się dostępnych nam światów by postawić pytanie czy to widziadła będące rzeczywistością?

Marta Dziomdziora

Zrealizowane w ramach Stypendium Twórczego Miasta Szczecin

 

Kolegium Sztuk Wizualnych
NEWS
Akademia Sztuki
×