Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
13.12.2019-13.12.2020

Projekt naszych studentów w BWA we Wrocławiu

Trójka naszych studentów z Kolegium Sztuk Wizualnych,  Grażyna Monika Olszewska, Iga Świeściak i Rafał Pietrowicz, zostało zaproszonych do udziału w wystawie "Cała Polska - wyprawa do źródeł sztuki" organizowanej przez BWA we Wrocławiu.

Nasi studenci pokażą swój projekt "360 Degree Tactical Reload".

360 DEGREE TACTICAL RELOAD
Oś obrotu jest stała, gdy ciało obraca się stabilnie, natomiast niepewny ruch powoduje chybotliwość, szczególnie na terenach oddalonych od centrum. Oczywiście wszystkie manewry przeplatane są trochę innymi efektami, wymyślnymi transitions, slow-mo czy efektem mirror. Siła równa co do wielkości sile odśrodkowej, lecz przeciwnie do niej skierowana, zmusza ciało do ruchu po torze krzywoliniowym. Masywna antena jest niezbędna do intensywnej komunikacji. W razie zbytniego oddalenia od osi, stosuje się element dyscyplinujący sterowany zdalnie.

13.12–1.03.2019

 Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki

galeria BWA Wrocław Główny


antresola na Dworcu PKP
ul. Piłsudskiego 105
wernisaż: 13.12.2019, piątek, godz. 19.00
kuratorka: Anna Mituś

"Zapraszamy do galerii BWA Wrocław Główny na wystawę, która powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach – wszędzie tam, gdzie dziś bije serce polskiej sztuki.
Tematem ostatniej w tym roku wystawy w BWA Wrocław jest sztuka powstająca w obszarze prywatnym, indywidualnym, wynikająca z osobistych inspiracji, poza obiegiem instytucji i publicznych mechanizmów wspierania kultury. W latach 70. i 80. sfera ta określana była mianem „kontrkultury”, dekadę później znana jako „alternatywa”. Sztuka jako zjawisko żywe – i wcześniej, i później – znajdowała sposoby i przestrzenie, które pozwalały jej skutecznie dokonywać korekty kultury głównego nurtu. (...)"

Kolegium Sztuk Wizualnych
NEWS
Akademia Sztuki
×