Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa

Akademia Sztuki

Pracownia Kompozycji i Struktur Wizualnych

Poznajemy obraz jako narzędzie myślenia, odczuwania i działania. Uczymy się dostrzegać, rozumieć i wykorzystywać obraz jako strukturę uwarunkowaną przez narracje historyczne oraz subiektywną historię i wizję tworzącego. Rozważamy i realizujemy działania abstrakcyjne, świadomie wykorzystując wypracowaną przez historię malarstwa wiedzę o kolorze, kompozycji oraz nierozerwalności związków pomiędzy formą a treścią obrazu. Zastanawiamy się nad neurofizjologicznymi podstawami ludzkiej percepcji w perspektywie posthumanistycznej, postinternetowej, postmedytacyjnej. Rozumiemy abstrakcję jako współczesną możliwość dostrzeżenia i doświadczenia relacji i zależności niedostępnych wzrokowi (społecznych, naukowych, emocjonalnych). 
Akademia Sztuki
×