Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa

Akademia Sztuki

Pracownia Malarstwa IV

Program od początku kładzie nacisk na rozwój na indywidualnych predyspozycji studenta, jego indywidualnego języka artystycznego. Formułuje wyraziste metody pracy, nie bazujące na schematach ale ewoluujące w zależności od zaangażowania, kreatywności i możliwości twórczych studentów. Zatem bardzo ważne jest nie tylko opanowanie warsztatu twórczego, ale wprowadzenie od I roku studiów zadań tematycznych prowokujących studentów do uwolnienia wrażliwości, wyobraźni, odwagi wobec świata, podejmowania pierwszych prób przekształcenia tego co realne w emocjonalne, odejście od przedmiotu i jego znaczeń. Pytania CO JEST MALARSTWEM ? CO JEST OBRAZEM?, szczególnie w kontekście sztuki współczesnej są niezbędne już na początku drogi twórczej. To pytania o sztukę, o powody jej tworzenia, o możliwości językowe sztuki, a także o ograniczenia każdego z mediów i sens uzupełnienia. Świadomość historii sztuki jest traktowana jako tworzywo i szeroko rozumiana inspiracja (konkretne zadania).
Akademia Sztuki
×