Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa

Akademia Sztuki

O nas

Krytyczne i abstrakcyjne myślenie, precyzyjna analiza, śmiała interpretacja są podstawą działań kreatywnych oraz twórczości artystycznej. Z tego względu w kształceniu prowadzonym na Wydziale Malarstwa równy nacisk położony jest na praktyczne przygotowanie do realizacji działań twórczych, jak i na rozumienie wewnętrznych mechanizmów ich funkcjonowania oraz poznanie ich związków z ogólnymi zasadami działania kultury i społeczeństwa. Rozwojowi umiejętności rozumienia świata, a świata sztuki w szczególności, służy aktywność edukacyjna i naukowa pracowników Zakładu Historii i Teorii Sztuki.

Pracownicy Zakładu Historii i Teorii Sztuki w swojej aktywności edukacyjnej i badawczej koncentrują się na kilku komplementarnych obszarach. Kluczowym jest historia sztuki nowoczesnej interpretowanej przez pryzmat aktualnych metodologii, jej uzupełnienie stanowi wiedza na temat historycznego rozwoju i aktualnej roli technicznych środków tworzenia i przetwarzania obrazu. Równie istotnym polem jest rozpoznanie mechanizmów określających funkcjonowanie współczesnej sceny artystycznej, zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym, w odniesieniu do kwestii aktualnej estetyki, polityk kulturalnych, kontekstu społecznego, zależności ekonomicznych. Filozofia współczesna i estetyka filozoficzna wzmacniają z kolei zdolność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji. W całym swoim spektrum kształcenie prowadzone przez pracowników Zakładu Historii i Teorii Sztuki ma na celu wyposażenie studentów w narzędzia i umiejętności umożliwiające im samodzielne, świadome i innowacyjne działanie twórcze.

Akademia Sztuki
×