Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Katedra Nowych Mediów i Animacji

Katedra Nowych Mediów i Animacji otwarty jest na ludzi kreatywnych, myślących, poszukujących, eksperymentujących, krytycznych, niepokornych, pragnących aktywnie uczestniczyć w świecie odmienianym nieustannie przez nowe media zarówno w obszarze sztuki jak i poza nią.

Katedra Nowych Mediów i Animacji stawia sobie za cel teoretyczne i praktyczne poznanie środowiska nowych mediów, które są narzędziami zdobywania i przetwarzania informacji, komunikowania się, a przede wszystkim kreowania różnorodnych form ekspresji twórczej.

Podstawę nauczania stanowi rozumienie sztuki, która nie jest już ograniczona przez jakiekolwiek medium i która odpowiada na dynamikę zmian zachodzących we współczesnej rzeczywistości. Obejmuje ono zarówno poszukiwania formalno - estetyczne jak i szeroki kontekst kulturowy, społeczny i polityczny.

Poprzez działania artystyczne studenci wyrażają swoją refleksję na temat kondycji sztuki, technologii i człowieka pozostających w ścisłej zależności. Ich interdyscyplinarny charakter ma zachęcić już od pierwszego roku studiów do eksploracji współistnienia takich mediów jak wideo, fotografia, animacja, dźwięk, performance, instalacja, działania w przestrzeni miejskiej, a także rysunek, malarstwo i rzeźba.

Studenci wykorzystując zarówno nowoczesne jak i tradycyjne media, stawiają filozoficzne pytanie, w jaki sposób myślenie twórcze człowieka doprowadziło go do miejsca, w którym teraz jesteśmy i w jaki sposób sztuka bierze odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy, za jego estetyczny, ale też etyczny wymiar.

W trakcie dwustopniowych studiów licencjackich i magisterskich studenci mają możliwość doboru pracowni kierunkowych i artystycznych prowadzonych przez aktywnych i uznanych twórców oraz doświadczonych pedagogów. Zdobywają w nich praktyczne umiejętności, uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia oraz wyrażania własnej postawy artystycznej. 

Zajęcia prowadzone zgodnie z autorskimi programami przygotowują studentów do konfrontacji ze światowej dyskursem sztuki współczesnej oraz dostarczają narzędzi potrzebnych do pracy w innych kreatywnych zawodach. 

Każdy etap studiów zwieńczony jest dyplomem realizowanym w dwóch zakresach: kierunkowym oraz artystycznym w dziedzinie malarstwa, rysunku lub rzeźby.

Katedra Nowych Mediów i Animacji posiada wypożyczalnię sprzętu audio - video oraz zapewnia dostęp do dobrze wyposażonego studia filmowego, fotograficznego, studia nagrań oraz sali multimedialnej dysponującej zaawansowanymi komputerami. W ramach programu stypendialnego Erasmus prowadzona jest wymiana z zagranicznymi uczelniami artystycznymi. 

Akademia Sztuki
×