Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej i Sztuki Dźwięku

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej i Muzyki Eksperymentalnej umożliwia studentom realizacje nowatorskich i eksperymentalnych projektów w przestrzeni publicznej. Realizacja poszczególnych zagadnień podejmowana jest przy zastosowaniu nowych mediów i technologii. Celem realizowanych zadań jest skupienie się na sztuce uprawianej na żywo, podejmowanie transmedialnych działań obejmujących różnorodne dyscypliny artystyczne, a także aktywny udział  studentów w procesie poznawania, zrozumienia oraz wytyczania indywidualnego kodu ekspresji.

Struktura pracowni  rozumiana jest łączenie indywidualnych elementów kreacji z wnikliwą obserwacją przestrzeni publicznej oraz powstających w niej uwarunkowań społecznych i kulturowych. Celem stosowanych praktyk jest dążenie do kreowania nowego spojrzenia na rzeczywistość. Poprzez artystyczne działania, ingerencje w struktury społeczne, w rytm miasta, obnażanie schematów codziennych zachowań, ale również poznawanie i rozpoznawanie mechanizmów buntów społecznych w różnych wymiarach, zjawisk łączących i dzielących ludzi. Praktyki streetartu, artystycznych interwencji, dokumentacji działań, ruchomego obrazu, dźwięku w przestrzeni, ale również tworzenie i konstatowanie interakcji ciała w przestrzeni publicznej (działania parateatralne).

Akademia Sztuki
×