Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Zakład Filmu

Studia na specjalności Film skierowane są do przyszłych artystów i artystek wizualnych pracujących w obszarze filmu. Celem naszego zakładu jest stworzenie warunków sprzyjających niezależnemu rozwojowi artystycznemu oraz wyposażenie naszych studentów i studentek w teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pracy twórczej.

Podczas zajęć realizujemy liniowe i nieliniowe formy filmowe, eksplorujemy obszary filmu dokumentalnego i mockumentu, tworzymy narracje wideo 360 i środowiska wirtualne, podejmujemy aktywności okołoteatralne oraz działamy w przestrzeni społecznej.

Duży nacisk kładziemy na refleksję nad rolą artystów i artystek w społeczeństwie oraz krytyczny potencjał działań artystycznych. Wspieramy pogłębiony research, prace transdyscyplinarne i poszukiwania związane z nowymi technologiami.

Obok obowiązkowego programu zajęć teoretycznych i praktycznych takich jak historia filmu, analiza dzieła filmowego, montaż filmowy, elementy scenariusza,  studenci i studentki uczestniczą w zajęciach w wybranych przez siebie pracowniach prowadzonych przez uznanych i aktywnie działających artystów i artystki: Pracownia dźwięku i obrazu (prowadzona przez dr Adama Witkowskiego), Pracownia filmu społecznego (prowadzona przez dr Karolinę Bregułę i mgr Adelinę Cimochowicz), Pracownia obrazu filmowego (prowadzona przez prof. dr hab Bogdana Dziworskiego i mgr Małgorzatę Mazur), Pracownia narracji filmowych (prowadzona przez dr hab. Huberta Czerepoka i mgr Teresę Otulak) i Pracownia filmu imersyjnego i doświadczeń VR (prowadzona przez mgr Roberta Mleczkę). Zajęcia we wszystkich tych pracowniach składają się ze wspólnych spotkań, wykładów i dyskusji oraz regularnych konsultacji własnych projektów artystycznych. Ponadto studenci i studentki mają możliwość uzupełnienia swojej edukacji poprzez studiowanie w licznych pracowniach Katedr Nowych Mediów i Malarstwa.

W trakcie studiów w Zakładzie Filmu zapewniamy twórcze środowisko oparte na zrozumieniu, szacunku i otwartości. Obok zajęć teoretycznych i pracowni, studenci i studentki doświadczają u nas pracy zespołowej i realizują działania wspólnotowe. Prowadzimy grupowe warsztaty, wspólne projekty filmowe i wyjazdy plenerowe.

Po ukończeniu studiów na specjalności Film studenci i studentki posiadają praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji własnych projektów filmowych oraz zaplecze teoretyczne umożliwiające kontynuowanie własnej działalności artystycznej. 

Akademia Sztuki
×