Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Filmu i Dźwięku

Pracownia dźwięku i obrazu zajmuje się równoległymi poszukiwaniami wypowiedzi artystycznej w obszarze dźwięku, obrazu ruchomego oraz instalacji multimedialnej. Szczególny akcent stawiany jest jednak na realizacje, w których dźwięk stanowi główny budulec dzieła i w których może być traktowany jako abstrakcyjne zjawisko fizyczne/akustyczne, element dzieła performatywnego lub suwerenny utwór muzyczny.

Zajęcia prowadzone są głównie na zasadzie znajdowania analogii między mediami wizualnymi, a niewidzialnym medium dźwiękowym. Studenci są wprowadzani również w obszar technologiczny związany z pracą z dźwiękiem cyfrowym i jego świadomą rejestracją.

Akademia Sztuki
×