Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Filmu Immersyjnego i Doświadczeń VR

Zajęcia w Pracowni filmu imersyjnego i doświadczeń VR mają na celu przygotowanie studentów do realizacji zadań twórczych z wykorzystaniem kompozycji, narracji oraz technik wirtualnej rzeczywistości, filmu 360 i pokrewnych. Wychodząc od stosowania elementów języka filmowego, metod operatorskich, reżyserskich i montażowych tradycyjnego filmu, poszukujemy nowych sposobów narracyjnych w filmie 360 i środowiskach cyfrowych. Zależy nam w szczególności na wykształceniu postawy badawczej i eksperymentatorskiej nie tylko wobec technologii oraz samego medium VR, ale również innych interaktywnych możliwości środowiska wirtualnego /VR/, poszerzonego /AR/, mieszanego /XR/, a także otaczającej fizycznej rzeczywistości.


Umiejętność tworzenia doświadczeń VR i odpowiednie stosowanie metodologii i środków artystycznych tego medium ma uwrażliwić przyszłych autorów na obecność obserwatora-człowieka jako uczestnika tych doświadczeń. /Human-centered Design/.

Akademia Sztuki
×