Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Narracji Filmowych

Pracownia Narracji Filmowych jest pracownią, w której studenci/studentki zapoznają się i eksperymentują z formami prowadzenia narracji filmowej. Celem zajęć są: zapoznanie się

z metodologią prac badawczych niezbędnych do realizacji filmu, przeprowadzenie procesu dokumentacyjnego i zdjęciowego, prowadzenie prac scenariuszowych oraz reżyserskich, oraz analiza wpływu montażu na opowiadanie historii w filmie.


Każde ćwiczenie realizowane w Pracowni ma charakter odrębnego projektu, w którym eksperymentuje on/ona z formą filmową. W ramach zajęć studenci/studentki mają za zadanie zrealizować różne formy filmowe: dokument, mockument, etiudę fabularną, re-enactment. Szczególnie istotne jest indywidualne, niekonwencjonalne podejście do tematu i eksperymentowanie z formą. Zajęcia odbywają się w formie konsultacji z prowadzącym, podczas których kluczowym elementem są otwarte dyskusje na temat bieżąco realizowanych filmów.

Zajęcia w Pracowni Narracji Filmowych polegają na merytorycznym przygotowaniu studenta do rozpoczęcia pracy filmowca–eksperymentatora oraz „opiece artystycznej“ podczas realizacji obrazów filmowych. Granice pomiędzy sztukami wizualnymi, a kinem zacierają się, wielu artystów wizualnych realizuje projekty filmowe, natomiast filmowcy prezentują swoje dzieła w galeriach sztuki współczesnej. Nauka umiejętnego budowania narracji filmowej i jej celowe wykorzystywanie w realizowaniu własnych eksperymentalnych form filmowych są niezbędne do prowadzenia własnej pracy artystycznej. Celem Pracowni jest wykształcenie wrażliwych i kreatywnych twórców, dla których przestrzeń ruchomego obrazu jest obszarem eksperymentu i poszukiwania. Proces edukacyjny to przede wszystkim realizowanie własnych projektów filmowych, dyskusje, a także pokazy uznanych twórców kina awangardowego i eksperymentalnego.

Akademia Sztuki
×