Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Obrazu Filmowego

Celem spotkań w Pracowni obrazu filmowego jest przede wszystkim rozbudzanie wrażliwości plastycznej studentów a w szczególności umiejętności widzenia światła, kompozycji w kadrze, operowania kolorem i skalą szarości.


Na zajęciach odbywa się praktyczna nauka technik oświetlania, ekspozycji, pomiaru światła w różnych warunkach, kreowania obrazu za pomocą technik analogowych i cyfrowych. Następnym krokiem jest nauka świadomego opowiadania ujęciem, ciągiem montażowym, prostą sekwencją aby na wyższych latach skupić się na komponowaniu większych elementów strukturalnych dzieła audio-wizualnego (scen, sekwencji, kompozycji wieloelementowych) i przyswoić technikę osiągania zamierzonych specjalnych efektów wizualnych.


Program zajęć na wyższych latach studiów konstruowany jest w oparciu o wiedzę i zdolności, jakie na pierwszym roku prezentowali studenci. W tak małej grupie zdolności, temperamenty twórcze, predyspozycje psychiczne stanowią ważny element w budowaniu programu, który zawiera elementy indywidualnego toku studiów. W zależności od powyższych cech i konsultacji studenci na wyższych latach realizują reportaż, dokument lub film eksperymentalny.

Akademia Sztuki
×