Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Zakład Fotografii

Reguły fotografowania są znane i są to umiejętności, które można posiąść poza systemem formalnej edukacji. W studiowaniu fotografii kluczowe jednak jest uczestnictwo we wspólnocie ludzi, których łączą podobne zainteresowania, a którzy mają różnorodne doświadczenia i motywacje. Konfrontacja odmiennych postaw działa jak akcelerator i może doprowadzić nas w miejsca, do których w innych okolicznościach byśmy nie dotarli. Taka droga to ryzyko, ale przede wszystkim przygoda.

Podczas zajęć studentki i studenci poznają podstawy techniki oraz teorii, które są niezbędne do realizacji fotograficznych projektów kreacyjnych i użytkowych. Zajęcia obejmują wykłady, pracę warsztatową na zajęciach i kolektywne ćwiczenia. Oswajamy narzędzia, proces tworzenia i strukturę świata fotografii. Celem takiej praktyki jest techniczne i teoretyczne przygotowanie do świadomej, autonomicznej pracy twórczej przy użyciu medium fotograficznego oraz realizacji autorskich projektów.

Zajęcia prowadzone są w trzech optymalnie wyposażonych studiach fleszowych, które pozwalają na kompleksową realizację projektów fotograficznych oraz w ciemni, w której można doświadczyć nie tylko tradycyjnej fotografii analogowej ale także jej hybrydowych odmian. Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z infrastruktury innych naszych specjalności np. studia filmowego czy laboratorium postprodukcji cyfrowej.

Naszym studentom zapewniamy fascynujące studia w profesjonalnym otoczeniu; dzięki nowoczesnym laboratoriom i wyspecjalizowanej kadrze w ciągu kilku lat tak rozwijamy ich potencjał twórczy, że po studiach nie mają problemów w znalezieniu pracy w sektorze przemysłów kreatywnych i rozwijaniu praktyki artystycznej.

Indywidualny charakter twórczości każdej studiującej u nas osoby koresponduje z różnorodnością programów poszczególnych pracowni tworzonych przez aktywne twórczo artystki i artystów.

Akademia Sztuki
×