Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Fotoreportażu i Fotografii Dokumentalnej

Dokument / esej fotograficzny / dziennik osobisty / dokument kreacyjny/ portret / budowanie narracji w projekcie / edycja i analiza obrazu / forma i treść / styl fotograficzny / świadomość fotograficzna.
 
Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z tematem podstaw fotografii oraz zdobycie przez studentów zdolności do samodzielnego prowadzenia projektów fotograficznych zarówno w fazie koncepcyjnej jak i realizacyjnej. Studenci poznają zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym oraz aspektami oświetlenia zastanego. Ważnym elementem są ćwiczenia oswajające temat kompozycji obrazu fotograficznego oraz formułowania wielozdjęciowej wypowiedzi fotograficznej.
Akademia Sztuki
×