Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Fotografii Performatywnej

POP

Pracownia Obrazu Performatywnego.


- Sterowanie procesami generowania znaczeń podczas kreowania obrazu.

- Autoportret oraz inne użycie własnego i cudzego ciała w procesie fotograficznym I filmowym

- Selfie jako współczesny performens do kamerowy i narzędzie poznania. 

- Analiza procesów autokreacji

- Uprzedmiotowienie ciała, upodmiotowienie przedmiotu.

Akademia Sztuki
×