Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Teorii i Praktyki Fotografii

Fotografia konceptualna i post-konceptualna / wykorzystanie teorii obrazu i kultury wizualnej w procesie twórczym / ewolucja i zastosowania technik fotograficznych w sztukach wizualnych w XXI wieku / kształtowanie autorskiego  warsztatu teoretyczno-praktycznego / techniki i strategie ekspozycyjne w sztuce współczesnej
Akademia Sztuki
×