Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Działań Interdyscyplinarnych

W obliczu zwrotu jaki dokonuje się w refleksji filozoficznej, naukowej i artystycznej, wynikającego ze zmian klimatycznych, zwrotu w myśleniu o podmiotowości człowieka, proponujemy opartą na relacyjnym, post-antropocentrycznym charakterze, współpracę ze studentami. W ramach zajęć studenci i studentki ćwiczą sposoby zawiązywania relacji z innymi ludźmi oraz innymi nie-ludzkimi elementami rzeczywistości. Praktyka ta ma na celu krytyczne i poznawcze poszerzanie wiedzy, świadomości oraz doświadczenia.

Duży nacisk we współpracy kładziemy na codzienną praktykę sztuki, wypracowanie sposobu na regularne „myślenie przez działanie”, podejmowanie prób i korygowanie błędów, co – w przypadku sztuki współczesnej – wydaje nam się szczególnie ważne. W ramach zajęć poddajemy również dyskusji szereg problemów sztuki współczesnej, opierając się na wybranych tekstach z antologii „Documents of Contemporary Art” wydawanej przez White Chappel Gallery i MIT press.

Studenci i studentki są zachęcani do tworzenia złożonych realizacji, zawierających w sobie kilka form wyrazu (muzyka, obiekt, ruch, itp.). Kluczowym odniesieniem jest kontekst miejsca i czasu/czasów oraz proces powstawania wypowiedzi artystycznej.

Program pracowni jest rozszerzony o warsztaty z zaproszonymi gośćmi, którzy poruszają się w różnych dyscyplinach i dzielą się praktyczną i teoretyczną wiedzą na temat muzyki współczesnej, choreografii, scenografii, itp.

Wykładowcy Pracowni Działań Interdyscyplinarnych są głównymi organizatorami Festiwalu Sztuki Młode Wilki.

https://www.facebook.com/groups/1331450176945734/

https://www.instagram.com/pracownia_relacji/

Akademia Sztuki
×