Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Przedmioty teoretyczne

Historia i teoria fotografii i sztuki mediów

dr Jarosław Lubiak, dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Historia i teoria filmu eksperymentalnego

mgr Adam Majiczek

 Historia i teoria sztuki

dr Szymon Kubiak

Analiza i interpretacja zjawisk artystycznych

dr Jarosław Lubiak,  dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Filozofia sztuki, estetyka i socjologia

dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Marketing i ochrona własności intelektualnej

Metody upowszechniania kultury

Promocja i finansowanie działalności artystycznej

dr Mikołaj Iwański

Strategie kuratorskie i techniki wystawiennicze

mgr Stanisław Ruksza

Historia i teoria filmu, Analiza dzieła filmowego

mgr Adam Majiczek

Wykłady monograficzne/Analiza i teoria  obrazu

dr Szymon Kubiak, dr Łukasz Musielak, mgr Adam Majiczek,    dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, mgr Witerk Orski, 

Seminarium licencjackie, Seminarium magisterskie

dr Mikołaj Iwański,  dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Psychofizjologia widzenia

mgr Agata Kiedrowicz

Akademia Sztuki
×