Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
31.01.2020

Art became an empty sound for us - 100 years of Bauhaus

* Scroll down for English

**Sztuka jest już dla nas tylko pustym dźwiękiem**

Z okazji 100 - lecia Bauhausu postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się założeniom tej pierwszej szkoły nowoczesnego projektowania, która powstała z połączenia teorii i praktyki. Chcemy ukazać najważniejsze dla nas idee Bauhausu i twórcze koncepcje ich realizacji. Sprawdzamy tym samym czym Bauhaus stał się obecnie i czy jego wzorce są ponadczasowe.

Wystawę rozpoczną warsztaty oddechowe poprowadzone przez Gosię Trajkowską.

Artystki i artyści:
Shani Avivi,
Yael Florentin,
Martin Hromádka,
Natalia Kochaniuk,
Justyna Kramarz,
Maria Plucińska,
Klaudia Prabucka,
Zuzanna Sosnowska,
Gosia Trajkowska

Kuratorki:
Justyna Kramarz,
Zuzanna Sosnowska

Oprawa graficzna:
Natalia Kochaniuk

Wystawa realizowana w ramach zadania semestralnego w Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych pod kierownictwem prof. dr hab. Kamila Kuskowskiego oraz dr Dariusza Fodczuka.

(English version)

**Art became an empty sound for us**

On the occasion of the 100th anniversary of Bauhaus, we decided to take a closer look at the assumptions of this first school of modern design, which created a combination of theory and practice. We want to show the most important Bauhaus ideas for us and creative concepts for their implementation. Check the same what Bauhaus has become today and whether its models are timeless.

The exhibition will begin with breathing workshops led by Gosia Trajkowska.


Artists:
Shani Avivi,
Yael Florentin,
Martin Hromádka,
Natalia Kochaniuk,
Justyna Kramarz,
Maria Plucińska,
Klaudia Prabucka,
Zuzanna Sosnowska,
Gosia Trajkowska

Curators:
Justyna Kramarz,
Zuzanna Sosnowska

Graphic designer:
Natalia Kochaniuk

The exhibition is part of the semester tasks at the Studio of Audiovisual and Performative Activities under the leadership of prof. dr hab. Kamil Kuskowski and dr Dariusz Fodczuk.

Kolegium Sztuk Wizualnych
NEWS
Akademia Sztuki
×