Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Paweł Kula na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii Eksperymentalnej w Barcelonie

Paweł Kula w dniach 17 - 19 stycznia będzie prowadził warsztaty na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii Eksperymentalnej w Barcelonie.

EXP.20 to międzynarodowy festiwal organizowany jest przez BADEM oraz realizowany dzięki wsparciu Institut d’Estudis Fotogràfics de Cataluny i Pati Llimona Center Civic. Jest to miejsce, w którym specjaliści z całego świata spotkają się w celu stworzenia wspólnej przestrzeni do dzielenia się, uczenia się i debatowania wokół fotografii eksperymentalnej w wielu aspektach: od tworzenia aparatów fotograficznych, optyki i filmów po procesy drukowania, produkcji kopii, wystaw i fotoksiążek. Organizowane działania obejmują panele dyskusyjne, prezentację projektów i doświadczeń, warsztaty oraz cztery wystawy zbiorowe i indywidualne.

Kolegium Sztuk Wizualnych
NEWS
Akademia Sztuki
×