Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
26.02-02.03.2020

Wystawa Połączenie

Zapraszamy na wystawę pt. „Połączenie”, którą przygotowali studenci Wydziału Intermediów, ASP im. Jana Matejki w Krakowie na zaproszenie dr hab. Agaty Michowskiej i dr Anny Orlikowskiej prowadzących Pracownię Wideo i Narracji Transmedialnych, a także dr hab. Aurelii Mandziuk-Zajączkowskiej z Wydziału Wzornictwa, Akademii Sztuki w Szczecinie. 

Wernisaż 26 lutego (środa) godzina 19.00, wystawa czynna do 2 marca

Obrońców Stalingradu 17 | ul. E. Bałuki 17, Szczecin


Uczestnicy wystawy są reprezentantami Wydziału Intermediów z różnych poziomów kształcenia: z licencjatu i ze studiów magisterskich. Do udziału w wystawie zostali zaproszeni przez dr Mariusza Sołtysika. Początkowym impulsem do jej zorganizowania miała być nazwa składu kolejowego o nazwie „Barbakan” jaki funkcjonuje pomiędzy Szczecinem a Krakowem. „Po drodze”, w czasie jej przygotowywania okazało się, że pojemniejszym pojęciem jest jednak słowo „połączenie” – bez historyczno-architektonicznego odniesienia – które nie tylko łączy w czasie fizycznie dwa miejsca, ale także także łączy nas mentalnie. Zarówno studenci jak i wykładowcy pochodzą z różnych miejsc w kraju. Jesteśmy współczesnymi nomadami wymieniającymi się ideami w czasie naszych spotkań w różnorodnej przestrzeni / miejscu. Tak też jest w tym przypadku. Do współpracy doprosiliśmy także Adama Klimczaka z Galerii Wschodniej z Łodzi, który łączy pokolenia wielu artystów, których drogi skrzyżowały się w galerii. Ten kto bywał „na Wschodniej” wie, że istotnym miejscem wymiany poglądów była i jest kuchnia. Mamy nadzieję, że łącząc pokolenia osiągniemy ten rodzaj wspólnoty / „połączenia”, o który we współczesnych realiach – z różnych przyczyn – jest coraz trudniej…

Zachęcając do wystawy z prac studentów jakie przygotowują – wyłonił się taki oto obraz:
Wyraźny brak podziałów nie warunkuje jeszcze połączenia. To, co niewidoczne, pozwala zapomnieć o relacjach, jakie zachodzą (między wszystkim). Najbardziej ujawniają się podziały. To prostsze — szukanie różnic, inności, odcinanie się od tego, co nie jest bliźniacze. Łatwo zapomnieć, jak wiele nas łączy (ze wszystkim). „Bycie-w-świecie” zdewaluowało się. Chcemy „stawać-się-światem”, nie ograniczać połączeń do tych międzyludzkich, ale pielęgnować je, rozwijać i przenosić na inny, może jeszcze nieznany grunt.
Technologia jest naszym sprzymierzeńcem. Połączenie z drugim człowiekiem, paradoksalnie, może zrealizować się na nowo: w formie cyfrowej tożsamości.

Udział biorą:
Mateusz Świderski – instalacja reaktywna / pasożytnictwo / biologia sztuki / motoryczność
idei sztuki;
Zuzanna Bodzoń – wideo dwukanałowe / found footage / przeszłość a teraźniejszość / matka i dziecko / matryce okołoporodowe
Ernest Borowski – animacja 3d / nomadyczność podmiotu / naturo-kultura / nowy materializm
Karina Gorzkowska / Maja Szerel – instalacja VR / ekstensja ciała / intymność / dystans personalny / zachowania przestrzenne człowieka / komunikaty niewerbalne;
Maria Nova / NOVA 0.0.0.0. – wideo opowieść

Opiekunowie wyjazdu / projektu: dr Mariusz Sołtysik i dr Mariusz Front z Wydziału Intermediów, ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Kolegium Sztuk Wizualnych
NEWS
Akademia Sztuki
×