Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
04.09-04.10.2020

Made [in] ready – rzeczy, działania, symbole

Made [in] ready – rzeczy, działania, symbole

4 września - 4 października 2020 | Miejski Ośrodek Sztuki Gorzów Wielkopolski

Wystawa w cyklu prezentującym dorobek pedagogów, absolwentów i studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie z okazji jubileuszu 10-lecia działalności.

Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych, Akademii Sztuki w Szczecinie została powołana w 2010 roku przez prof. dr. hab. Kamila Kuskowskiego. Osią wszelkiej aktywności pracowni są rozważania na temat wzajemnej relacji pomiędzy obrazem, dźwiękiem i akcją (performatyw). Przewinęło się przez nią wiele indywidualności twórczych, zarówno wśród współpracujących z profesorem dydaktyków, jak i wśród studentów, którym udaje się już zaznaczać swoją obecność w obszarze sztuk wizualnych.
Kuratorami wystawy są: prowadzący pracownię prof. dr hab. Kamil Kuskowski oraz adiunkt dr Dariusz Fodczuk.

Kamil Kuskowski, Dariusz Fodczuk:
W swoim programie pracownia od samego początku kładzie nacisk na pracę z prostymi obiektami codziennego użytku. Sensem wielu ćwiczeń jest praca nad ujawnianiem i zmianą znaczeń, jakie wiązać się mogą z konkretnymi przedmiotami, prostymi działaniami i gestami. Odwołując się do tradycji dadaizmu, jak i zdobyczy sztuki pojęciowej, studenci zgłębiają zagadnienia zmiany statusu przedmiotów. Poprzez praktyki dekonstrukcyjne, ingerencję w formę i świadome operowanie kontekstem, rozwijają umiejętności wizualnego komunikowania, formułowania logicznej wypowiedzi opartej na wizualnych porządkach i kodach. Współczesne szkolnictwo artystyczne dawno zerwało z XIX-wiecznym akademizmem, w chwili obecnej jego podstawy muszą opierać się na metodach i założeniach biegunowo innych niż te, które go fundowały. Coś, co kiedyś wydawało się anarchią i wygłupem, dziś ujęte w ramy metody decyduje nie tylko o artystycznej sprawności, ale przesądza również o rozwoju krytycznej wrażliwości, która pozwala w konsekwencji na skuteczne komunikowanie istotnych problemów natury społecznej czy politycznej. W takim ujęciu celem kształcenia będzie rozwijanie umiejętności krytycznego i analitycznego postrzegania, a metodami będą trening twórczości i wzmacnianie dociekliwości. Kwestia kształcenia indywidualnego warsztatu i manualnych umiejętności schodzi na plan dalszy. W rozwijanej w pracowni metodzie sprawność procesów myślowych i ich ewaluacja pojawiają się w miejscu tradycyjnego warsztatu i uwielbienia dla manualnej sprawności. 

Na wystawie zobaczymy realizacje artystów związanych z pracownią, których cechą wspólną jest charakterystyczna postawa przejawiająca się w specyficznym podejściu do przedmiotu i jego znaczenia.
Prace prezentowane na wystawie układać się będą w trzy bloki odpowiadające tytułowym „rzeczom, symbolom i działaniom”: prace związane z dekonstrukcjami i ingerencjami w formę przedmiotów; prace dotykające problematyki społecznej i politycznej; prace większej złożoności formalnej, łączące w sobie różne media i wykorzystujące ich wzajemną relację w celu budowania skuteczności przekazu.
Zaproszeni artyści wykonają nowe, dedykowane specjalnie temu projektowi dzieła, jak też zaprezentują „stare”, wykonane podczas zajęć.

Prace dobrane do wystawy układać się będą w trzy bloki odpowiadające tytułowym „rzeczom, symbolom i działaniom”.

1. Prace związane z dekonstrukcjami i ingerencjami w formę przedmiotów

2. Prace dotykające problematyki społecznej i politycznej

3. Prace większej złożoności formalnej, łączące w sobie różne media i wykorzystujące ich wzajemną relację w celu budowania skuteczności przekazu.

Zaproszeni artyści zaprezentyją nowe, dedykowane specjalnie temu projektowi prace, jak też „stare” wykonane w ramach zajęć ćwiczenia.  

 

LISTA ARTYSTÓW

studenci i absolwenci

Karolina Babińska, Maria Barcikowska, Michał Bączyński, Filip Czachorowski, Aleksandra Demianiuk, Paweł Dowejko, Jagoda Dukiewicz, Michał Fajferek, Dawid Fik , Małgorzata Goliszewska, Piotr Gościcki , Klaudia Grzesik, Patrycja Jędrzejewska, Emilia Kamińska, Marta Knaflewska,  Natalia Kochaniuk, Amanda Korol, Katarzyna Kozłowska, Justyna Kramarz, Igor Krupczyński, Alicja Kuczyńska, Natalia Laskowska, Agata Lech, Kacper Lendecki Marcin Łaszczewski, Ella Maayan, Maciej Machowski, Sandra Majewska,  Andrzej Mara, Gabriela Matuszewska, Karolina Mełnicka, Karolina Michalewicz, Piotr Michalski, Małgorzata Michałowska, Patrycja Migiel, Anastasia Mikhno, Marek Nelski, Tatiana Pancewicz, Matylda Pietkiewicz, Maria Plucińska, Michał Połomski, Weronika Potepa, Klaudia Prabucka, Monika Puchała, Wiktoria Radecka, Beata Romanowska, Maciej Ropacz, Artur Rozen, Aleksandra Rydzkowska, Maryna Sakowska, Aneta Sieniawska, Michał Sietnicki, Tina Siuda, Ingrid Schmidt, Zuzanna Sosnowska, Hanna Stanisawska, Karolina Szufletowska, Sara Szymkiewicz, Michał Urban, Wiktoria Walendzik, Piotr Wardziukiewicz, Franciszek Warzecha, Magdalena Wawrzyniak, Marlena Węgrzanowska, Hanna Wilk, Patryk Wilk, Kinga Wnuk, Justyna Woźniak, Konrad Wujciów, Dimityi Zaretsky, Aleksandra Zielińska, Ewa Zielińska, Rafał Żarski

oraz pedagodzy

Kinga Dalska, Natalia Janus Malewska, Teresa Otulak, Uladzimir Paźniak, Mikołaj Tkacz, Andrzej Wasilewski, Zorka Wollny

Kolegium Sztuk Wizualnych
NEWS
Akademia Sztuki
×