Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

NOWE NARRACJE 2020- realizacja etiud studenckich Zakładu Filmu Akademii Sztuki w Szczecinie z dofinansowaniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Film będzie obrazem składającym się z trzech etiud, napisanych i wyreżyserowanych przez każdą ze studentek kierunku Film - Barbarę Bendyk, Krystynę Dobrzańską i Rozalię Jaz. Etiudy będzie łączyć wspólna lokacja oraz temat. „Ostatni dzień́ lata” w reżyserii Tadeusza Konwickiego czy “Meduzy” Etgara Kereta są filmami, które wpłynęły na nasz wybór przestrzeni - plażę, jako przestrzeni wyzwalającej granicę między realnym a surrealistycznym czy możliwym a niemożliwym.

Trzy epizody, składające się na całość filmu, powiązane są tematem cielesności, przestrzenią plaży oraz formą filmową. Kolejne epizody przeprowadzają widza przez nadmorski pejzaż, by zakończyć się zbliżeniem do niekończącego się morza. Istotnym elementem opowiadania jest ruch rozumiany z jednej strony jako kompozycja wewnątrzkadrowa, ale też jako przejście bohaterów od lasu, przez wydmy aż po morze, ale także wewnętrzny stan bohaterów, ich psychiczna dynamika postaci jest ściśle powiązana z naturalnym środowiskiem, w którym mają miejsce zdarzenia. Odczuwanie senności czasu i przestrzeni jest silnie powiązane z symbolicznym charakterem prowadzonych opowieści, widzialnego i niewidzialnego. Kopanie w piasku, ratunek przed utonięciem w morzu czy błądzenie po lesie stanowią metaforę poszukiwania siebie. Epizody zachowają spójność dzięki wspólnej palecie kolorów z jedną dominantą reprezentującą każdy z nich. Żółć jako kolor plaży i słońca, ale też ciała, energii lub witalności. Niebieski czyli morze, niebo, nieskończoność i melancholia. Każdy z epizodów będzie miał swoją dominantę kolorystyczną: zieleń oznaczającą nadzieję, toksyny, naturę; czerwień: szaleństwo, intensywność, pasję, miłość czy fiolet jako obłęd, rytuał, wiara i duchowość.

pełny opis projektu

trailer filmu

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Polskiego Instytuty Sztuki Filmowej

Kolegium Sztuk Wizualnych
NEWS
Akademia Sztuki
×