Akademia Sztuki

Wydział Wzornictwa

Akademia Sztuki

Przedmioty teoretyczne

Psychofizjologia widzenia i kompozycja

Trendy w projektowaniu
cykliczne wykłady gościnne

Antroposfera (antropologia, estetyka i socjologia designu) 
cykliczne wykłady gościnne

Antroposfera (antropologia, estetyka i socjologia designu) 

Akademia Sztuki
×