Akademia Sztuki

Wydział Wzornictwa

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Interfejsów i Aplikacji Mobilnych

Pracownia o niezwykle szerokim zakresie zagadnień. Interfejsem jest w takim samym stopniu ekran startowy aplikacji mobilnej, co klamka w drzwiach, stąd też w pracowni realizowanych jest szereg zadań dotyczących psychofizjologii widzenia czy teorii koloru, przez eksperymentalne systemy sterowania i strony internetowe dla niewidomych, a na rozszerzonej rzeczywistości skończywszy. Studenci w pracowni to przyszli projektanci aplikacji mobilnych, stron internetowych i innowacyjnych systemów komunikacji człowiek-maszyna. 

 

Akademia Sztuki
×