Akademia Sztuki

Wydział Wzornictwa

Akademia Sztuki

Ergonomia / Rysunek projektowy

ERGONOMIA

Najistotniejszym celem zajęć jest przekazanie wiedzy o możliwościach i potrzebach człowieka. Aby dobrze i mądrze projektować należy poznać przyszłego użytkownika. Podczas zajęć studenci odkrywają związki  wzornictwa z ergonomią oraz uczą się  praktycznego stosowania metod  projektowych opartych na badaniach ergonomicznych i antropometrii. Zajęcia mają za zadanie rozwijanie u studenta wnikliwości w zagadnienia użytkowe i empatii, gdyż istotną cechą projektanta jest  wrażliwość na potrzeby człowieka.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, prezentacji multimedialnych i ćwiczeń projektowych.  Program podzielony jest na dwa bloki.  Blok wprowadzający, oparty na projektowaniu ściśle powiązanym z antropometrią oraz blok oparty na  projektowaniu produktów  z wykorzystaniem postulatów projektowania uniwersalnego, w którym skupiamy się na badaniu potrzeb i projektowaniu dla osób z niepełnosprawnością, osób starszych oraz użytkownika ze szczególnymi wymaganiami.

 

RYSUNEK TECHNICZNY I PROJEKTOWY

Zajęcia uczą języka, niezbędnego  do porozumiewania się w obszarze, w którym porusza się projektant i wykonawca. Celem zajęć jest opanowanie umiejętności rysunkowych w celu opracowania projektu na poziomie umożliwiającym jego wykonanie oraz zaprezentowanie autorskiego pomysłu. Student zdobywa umiejętności odręcznego rysowania w oparciu o normy i zasady rysunku technicznego maszynowego, w celu przekazania głównych parametrów projektowanego produktu.  Uczy się wykonywać i „czytać” dokumentację techniczną oraz posługuje się warsztatem rysunkowym w celu wieloaspektowego przekazania idei przedmiotu.

 

Projekt dla przedszkola specjalnego "Chatka Puchatka" w Szczecinie powstał w oparciu o zajęcia z ergonomii i pozwolił studentom zrealizować "zabawki" dla dzieci o realnych i wyjątkowych potrzebach. Obiekty są efektem współpracy z instytucją - złożyły się na nie wiedza i metodyka projektowania nabyte przez studentów podczas zajęć w Akademii Sztuki oraz doświadczenie i wsparcie merytoryczne pracowników przedszkola. Wszystkie obiekty zostały przekazane dzieciom z przedszkola.
Akademia Sztuki
×