Akademia Sztuki

Wydział Wzornictwa

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Multisensorycznego

Założenia programowe w zakresie Pracowni projektowania multisensorycznego dotyczą opracowania rozwiązań w zakresie projektowania produktu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wielozmysłowego postrzegania|odbierania|użytkowania obiektu. Kluczowe staje się pozyskanie wiedzy – w jaki sposób i jak wiele zmysłów można zaangażować do percepcji produktu oraz otoczenia w którym się znajduje?

Ogólne zagadnienia ćwiczeń realizowanych w pracowni dotyczą:

– szeroko rozumianej multisensoryczności, zarówno w zakresie projektowania nowych idei jak i analizy już istniejących rozwiązań,
– analizy użytkownika, sklasyfikowania jego ogólnych potrzeb, profilu socjopsychologicznego, który staje się punktem wyjścia w całym procesie projektowym,
– poszukiwania realnych potrzeb i luk projektowych, skoncentrowanych również wokół projektowania terapeutycznego,
– pracy z wykorzystaniem kluczowych kierunków kształtowania produktu w oparciu o: multisensoryczność, materiał, model, mobilność.

Podczas toku studiów poruszane są zagadnienia teoretyczne w formie prezentacji połączonych z dyskusją, podczas których kształtowane są umiejętności merytorycznej dyskusji oraz autoprezentacji. Podczas realizacji prac semestralnych czy dyplomowych ważne staje się wykształcenie wrażliwości oraz indywidualnej ekspresji artystycznej, będącej podstawą do tworzenia własnego wizerunku projektanta – artysty. 

 

Akademia Sztuki
×