Akademia Sztuki

Wydział Wzornictwa

Akademia Sztuki

Pracownia Projektowania Produktu

Celem kształcenia w pracowni projektowania produktu jest nabieranie przez studentów doświadczenia w pracy projektowej. Poprzez stosowanie narzędzi projektowych takich jak moodboard, brief, szkice koncepcyjne, szybkie prototypowanie metodami zastępczyni, szybkie modelowanie trójwymiarowe, studenci uczą się w jaki sposób rozwijać projekt w pożądanym kierunku. 

Studenci uczą się czym jest rozwijanie koncepcji w drodze ewolucji i w jaki sposób pomysły przekształcać w projekty. Poprzez uczestnictwo w konsultacjach oraz dzięki samodzielnej pracy przygotowującej do zajęć, Studenci ćwiczą umiejętności potrzebne na wszystkich etapach pracy projektowej, takie jak:

  • tworzenie briefu projektowego

  • definiowanie użytkowników

  • dostrzeganie związków pomiędzy materiałem a sposobem kreowania formy. 

  • określanie funkcji i dostosowanie stylistyki

Akademia Sztuki
×