Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Komunikacja wizualna i gry komputerowe na wysokiej pozycji w Polsce!

Portal PolskiGamedev.pl, który jest zarządzany przez Fundację Indie Games Polska - najważniejsze stowarzyszenie twórców gier komputerowych w Polsce), we współpracy z Totalizatorem Sportowym, Fundacją ARP, oraz Fundacją Orlen) prowadzi spis kierunków studiów, które są powiązane z branżą gier komputerowych .

W ramach tego spisu, poszczególne kierunki bądź specjalności są nagradzane gwiazdkami (w skali 1-5), które są przyznawane za informacje o programie kształcenia (ocenie podlegają takie kryteria jak: informacje o rekrutacji, opisy pracowni, program studiów, czy sylabusy). 

Miło nam poinformować, że nasz kierunek Wzornictwo, specjalność Komunikacja Wizualna i Gry Komputerowe otrzymał notę 4 gwiazdek (na 5 możliwych)!

Spośród podobnych kierunków i specjalności na innych uczelniach artystycznych w Polsce daje nam to bardzo wysokie drugie miejsce! Warto zwrócić też uwagę na pozycję Akademii Sztuki w Szczecinie na tle uczelni, które do tej pory były uważane za najlepsze w kraju, jeżeli chodzi o kształcenie z zakresu gier komputerowych, gdzie wskoczyliśmy na miejsce trzecie!

 

Kolegium Sztuk Wizualnych
NEWS
Akademia Sztuki
×