Akademia Sztuki

Sztuki Wizualne

Akademia Sztuki

Cyborg Person or Self

Książka pt. Cyborg Person or Self podejmuje niezwykle istotną we współczesnej rzeczywistości, dynamicznie rozwijającej się pod względem technologicznym, kwestię statusu osoby, ponieważ wraz z rozwijającym się technologicznie środowiskiem życia człowieka, sam człowiek również podlega transformacji. W tym procesie on/ ona jest zarówno przedmiotem, jak i podmiotem, mogącym wpływać w sposób intecjonalny na kierunek zmian. W prezentowanej pracy, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz zarysowała teoretyczne podstawy możliwości myślenia o osobach cyborgicznych nie przez pryzmat lęków wszczepianych nam przez kulturę popularną, nie na bazie opozycji: my-oni, tj. ludzie-cyborgi, ale jako na osoby funkcjonujące w sferze społecznej, politycznej, symbolicznej za pośrednictwem ciała w sposób analogiczny do osób ludzkich. Twierdzi ona, że osoby cyborgiczne wyłaniają się procesie intencjonalnie motywowanych zmian ewolucyjnych z osób ludzkich.

Akademia Sztuki
×