Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
dr

Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Specjalistka w zakresie estetyki filozoficznej oraz teorii kultury i sztuki, prezentująca podejście interdyscyplinarne, łączące elementy refleksji estetycznej i społecznej z analizą zjawisk artystycznych. Publikuje teksty naukowe, publicystyczne i literackie oraz analizuje wydarzenia artystyczne i społeczne w m.in. Nowej Krytyce, Kontekstach, Ricie Baum i Obiegu. Członkini redakcji czasopisma naukowego Nowa Krytyka i  Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Uczestniczka licznych konferencji, również za granicą, poświęconych tematyce naukowej, artystycznej i społecznej.

Współredagowała z aprof. Jerzym Kochanem publikację pokonferencyjną pt. Feminizm i Radykalizm wśród ruchów społecznych i perspektyw krytycznych, Szczecin 2007.

Poza działalnością teoretyczną jest też artystką, realizującą cykle konceptualnych obrazów fotograficznych i książki artystyczne, prezentowane w ramach licznych wystaw w Szczecinie.

Wykształcenie:
dr filozofii w Zakładzie Estetyki Wydziału Filozofii i Socjologii  Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa doktorska w Instytucie Estetyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pt. Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego (pod kierunkiem prof. A. Kuczyńskiej) zrealizowana w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa. Licencjat na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowni fotografii intermedialnej Krzysztofa Baranowskiego.

aleksandra.lukaszewicz.alcaraz@akademiasztuki.eu

Akademia Sztuki
×