Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
dr hab.

Ewa Czerwińska–Romanowska

Kierownik Pracowni  Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego, którą prowadzi w strukturze Zakładu Grafiki Artystycznej w Kolegium Sztuk Wizualnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, stopień doktora i doktora hab. uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się grafiką, w tym formami przestrzennymi, malarstwem, sztuką cyfrową, ale głównym obszarem aktywności twórczej i eksperymentu jest wklęsłodruk. Od 2008 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a wcześniej Stowarzyszenia Artystów w Murnau. Współpracowała z Wydziałem Kultury (Kulturreferat) w Monachium, organizowała i współorganizowała wystawy m.in. Kultur Centrum Freimann w Monachium (Niemcy), Centrum Kultury Vecses w Budapeszcie (Węgry), Galeria Tivoli w Lublanie (Słowenia). W latach 1998 – 2006 realizowała autorski program Otwarte pracownie w Monachium i na prowincji bawarskiej.

W swojej twórczości podejmuje tematy dotyczące biogeosystemu i kondycji człowieka oraz jego związku z procesami cywilizacyjnymi współczesnych środowisk miejskich.Zwraca uwagę na brak jasności, interpretacyjny chaos, nieczytelność  struktur i sformułowań przeżywanego czasu jak i teorii, które na jego temat powstają. Prace artystki prezentowane były na licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i za granicą, nagradzane, publikowane w katalogach i  prasie. Istotnym elementem jej działalności artystycznej jest badanie właściwości, a także  potencjału materiałów oraz eksperymentalnych sposobów ich wykorzystywania w technikach graficznych, zwłaszcza wklęsłodruku i realizacjach cyfrowych. Metody stosowane w twórczości własnej  pozostawiają ślad w działaniach studentów - druku na przezroczystych podłożach czy tworzenia matryc wieloelementowych, a także łączenia klasycznych technik z technikami multimedialnymi. Głównie jednak w pracach dyplomowych w postaci graficznych form przestrzennych - rzeźbografik, prezentowanych w formie instalacji, łączących grafikę z malarstwem, a także stosowania klasycznych technik z technikami cyfrowymi.

Akademia Sztuki
×