Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
dr hab.

Ireneusz Kuriata

prof. AS

Zajmuje się szeroko pojętą grafiką i projektowaniem graficznym. W szczególności plakatem kulturalnym, muzycznym jak i zastosowaniem go jako medium autorskich działań artystycznych. W swojej twórczości poszukuje graficznych form syntetycznych opartych na bazie geometrii znaku graficznego i typografii. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Doktorat obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, przewód habilitacyjny ukończył na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pracuje na stanowisku profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie na Wydziale Grafiki pełni funkcję kierownika Pracowni Projektowania Znaku i Form Identyfikacyjnych oraz Projektowania Znaku i Grafiki Audiowizualnej w Katedrze Grafiki Projektowej. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Grafiki. 

Swoje prace publikował między innymi na łamach takich wydawnictw jak: kwartalnik 2+3D, Polski plakat XXI wieku Krzysztofa i Agnieszki Dydo, PGR. Projektowanie graficzne w Polsce Jacka Mrowczyka i Michała Wardy, Cała ta muzyka. Polski plakat muzyczny 1899-2012 Krzysztofa Dydo, Szczecin Poster Leszka Żebrowskiego oraz w katalogach: katowickiego Biennale Plakatu, krakowskiego Biennale Plakatu, warszawskiego Festiwalu Plakatu w Wilanowie, poznańskiego Festiwalu Ideografia, Przeglądu Plakatu Autorskiego – Roller Poster, jak i innych ekspozycji w kraju i zagranicą. Na prośbę Muzeum Narodowego w Poznaniu przekazał swoje prace do kolekcji Galerii Plakatu i Designu z okazji jubileuszu 50-lecia zbioru. 

Wystawiał w Polsce (Katowice, Warszawa, Poznań, Radzinków, Szczecin, Łódź, Gliwice, Gorzowie, Lublinie, Pile, Kołobrzegu, Chodzieży, Marianowie) oraz zagranicą (Brande/Dania, Chicago/USA, Berlin/Niemcy, Teheran/Iran, Žilina/Słowacja, Charkow/Ukraina, Pratovecchio/Włochy, Mediolan/Włochy, Hong Kong/Chiny, Peru, Saloniki/Grecja, Zakintos/Grecja, Notodden/Norwegia). Uczestnik Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum o Sztuce, Nauce i Technologii – MEDEA organizowanej między innymi przez Akademię Sztuki w Szczecinie, tam też pełni funkcję członka komitetu organizacyjnego. Uczestnik II Międzynarodowej Konferencji Patchlab Generator 2016, Pawilon Wyspiańskiego w Krakowie organizowanej przez Akademię Sztuki w Krakowie.

Akademia Sztuki
×