Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
dr

Jarosław Lubiak

dr Jarosław Lubiak, jest kuratorem i krytykiem sztuki. Pracuje w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jako zastępca dyrektora do spraw programowych. Jest absolwentem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie obronił pracę doktorską poświęconą relacjom współczesnej architektury i filozofii. Zajmuje się przekształceniami sztuki współczesnej i historią sztuki XX w. w relacji z aktualną filozofią i w odniesieniu do przemian polityczno-społeczno-ekonomicznych w szczególności do transformacji sfery publicznej.

Był kuratorem między innymi następujących wystaw: Slavs and Tatars. Usta usta, U-jazdowski, 2016; Angelika Markul. To, co stracone, jest na początku, U-jazdowski, 2016; Przestrajanie. Leszek Knaflewski i audiosfera, U-jazdowski, 2015, Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym, National Art Museum of China w Pekinie, 2015; Korespondencje. Sztuka Nowoczesna i uniwersalizm, z Małgorzatą Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2012-2013; Niewczesne historie, w ramach programu realizowanego przez Goethe Institut London Europe (to the power of) n, Muzeum Sztuki, 2012;  Scenarios about Europe, z Joanną Sokołowską i in., Galerie für Zeitgenössische Kunst, Lipsk, 2011-2012; Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, z Pauliną Kurc-Maj, Muzeum Sztuki, 2010-2011.

Jest autorem artykułów naukowych i tekstów krytycznych oraz redaktorem publikacji ― m. in.: Przestrajanie. Leszek Knaflewski i audiosfera, U-jazdowski, Warszawa 2015; Wyzwolone siły. Angelika Markul i współczesny demonizm, Muzeum Sztuki, Łódź, 2013; Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, z Małgorzatą Ludwisiak, Muzeum Sztuki, Łódź 2012; Paralaksa. Spojrzenia Zbigniewa Rogalskiego, Muzeum Sztuki, Łódź 2012; Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dala sztuki, Muzeum Sztuki, Łódź 2012; Katja Strunz, Zeittraum #9 für Władysław Strzemiński, Muzeum Sztuki – Walther König, Łódź – Köln 2011; Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, Muzeum Sztuki, Łódź, 2010.

 

Akademia Sztuki
×