Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
mgr

Agata Pełechaty

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi 
w Szczecinie. 
Studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie na kierunku grafika. Dyplom w pracowni Znaku i Form Identyfikacji Wizualnej wyróżniony w 2001 nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Obecnie pracuje na uczelni jako asystent w Pracowni Mutimedialnego Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki Kolegium Sztuk Wizualnych. 
Stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina. Doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Od 2001 r. należy do ZPAP Szczecin. 

Na co dzień zajmuje się projektowaniem grafiki użytkowej (projektuje plakaty, foldery i katalogi). 
Często organizuje warsztaty artystyczne dla dzieci, w których stara się przekazać zdobytą wiedzę projektowo-plastyczną. W swoich pracach często wykorzystuje elementy typografii, rysunku z gestu 
oraz fotografii tworząc nowe zjawiska graficzne. Bazuje na wzajemnym oddziaływaniu wymienionych elementów oraz ich wzajemnych relacjach kolorystycznych. 

Ma na swoim koncie 9 wystaw indywidualnych oraz około 50 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.
 

Akademia Sztuki
×